SQ20953AIC

正在量产
Datasheet
Application Note
高效快速响应,3A,30V输入同步降压稳压器 

  评估板


  • SQ20953-1

   评估板照片

  • SQ20953-2

   评估板照片

  • SQ20953-3

   评估板照片

  EVB_SQ20953AIC

  EVB_SQ20953AIC用于评估快速响应的3A,30V同步降压稳压器。 SQ20953AIC带使能控制,输出电压可选。 

  推荐产品

  SY8401ABC
  高效率,1.2MHz,55V输入,0.8A异步降压稳压器
  SY8293FCC
  高效率,800kHz,40V输入,3A异步降压稳压器
  SY8308RBC
  高效,8.0A 40V输入同步降压稳压器